Voordelen

Voordelen werkgever

 • duurzame inzetbaarheid van personeel, tot op hogere leeftijd blijven doorwerken
 • minder ziekteverzuim en uitval
 • gezonde,vitale en ontspannen werknemers functioneren beter
 • door spanningsverlaging een positieve invloed op de werksfeer
 • hogere waardering van de arbeidsomstandigheden
 • de behandelingen zijn 100% fiscaal aftrekbaar

Werkkostenregeling en massage

Per 1 januari 2011 is voor werkgevers de werkkostenregeling ingegaan. De nieuwe regelgeving voor vrije vergoedingen en verstrekkingen die per 1 januari 2015 verplicht wordt gesteld. Door de invoering van deze regeling verdwijnt de gedetailleerde regelgeving Vrije Vergoedingen en Verstrekkingen (VV&V) voor bijvoorbeeld de fiets van de zaak, bedrijfsfitness en telefoons, zoals die van toepassing was tot 2011.

Vereenvoudiging

Alles wat u als werkgever vergoedt of verstrekt aan een werknemer wordt in eerste instantie tot het loon gerekend. Ook als het gaat om het vergoeden van kosten! Het grote voordeel van de werkkostenregeling is dat u niet langer alles op individueel werknemersniveau hoeft vast te leggen, wat zorgt voor een meer eenvoudige loonkostenadministratie en een besparing op controles van de fiscus.
Binnen de werkkostenregeling kunt u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,6% van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen, waaronder massages.

Uitgebreide informatie over de werkkostenregeling vindt u op de website van het ADP. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Massage in de werkkostenregeling of in een ARBO-plan

De werkkostenregeling kent dus een maximum (1,6% van de totale loonsom). Wanneer u uw medewerkers stoelmassage aanbiedt als onderdeel van een arbo-plan dan valt dit buiten bovengenoemd forfait, waardoor de ruimte van 1,6% ongemoeid blijft. Massage aanbieden vanuit een arbo-plan kent geen maximum en kunt u onbeperkt aanbieden inclusief de fiscale voordelen. De meeste van onze opdrachtgevers maken hier dankbaar gebruik van. Wilt u meer weten hoe u massage in uw arbo-plan kunt opnemen? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie

Rekenvoorbeeld:

 • Een ziektedag kost een bedrijf al gauw € 250 per werknemer (ArboNed).
 • Een jaar lang iedere maand stoelmassage voor die werknemer kost ook € 250.
 • Een jaar lang stoelmassage staat dan quitte met één dag ziekteverzuim,
  bij twee verzuimdagen minder bespaart u al € 250 en bij drie dagen zelfs € 500.
 • Een bedrijf van 100 werknemers bespaart dan € 50.000.

Voordelen werknemer

 • preventief voorkomen van werkgerelateerde klachten
 • herstelbevorderend bij reeds aanwezige klachten
 • vermindert stress en vermoeidheid
 • verbeteren van het concentratievermogen
 • bewustwording van werk- en lichaamshouding